Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu KochamQuizy.pl (zwanego dalej Serwisem) przez jakąkolwiek osobę (zwaną dalej Użytkownikiem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń z jego strony.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz sposób wykorzystania Serwisu. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i wszelkie swoje działania podjęte w Serwisie ponosi Użytkownik.
 3. Serwis pozostaje światopoglądowo, ideologicznie i religijnie neutralny i nie utożsamia się z treściami dodawanymi przez jego Użytkowników (np. w postaci komentarzy).
 4. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

II. Korzystanie z serwisu

 1. Serwis ma prawo do edycji, modyfikowania i usuwania treści dodanych przez Użytkownika oraz wykorzystania ich w dowolnej formie.
 2. Użytkownik nie może kopiować lub reprodukować danych umieszczonych w Serwisie.
 3. Z Serwisu mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i nie może w szczególności:
  • umieszczać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne
  • umieszczać danych osobowych lub teleadresowych
  • umieszczać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu lub innych stron internetowych
  • świadomie wprowadzać w błąd
  • umieszczać szkodliwej zawartości wpływającej negatywnie na działanie komputerów osób trzecich
  • naruszać praw patentowych, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności
 5. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

III. Prawa autorskie

 1. Użytkownik tworząc quiz za pomocą Serwisu oświadcza, że posiada i przekazuje niezbędne prawa autorskie do stworzonego quizu (włączając wszystkie treści i elementy quizu takie jak np. obrazki) na rzecz Serwisu i serwisów partnerskich (takich jak Quizowa.pl, Quizme.pl, QuizyWiedzy.pl).
 2. Kopiowanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie quizów lub jakichkolwiek ich elementów (np. obrazków) bez pisemnej zgody właścicieli Serwisu jest zabronione.
 3. Każdy obrazek jest opatrzony informacją o jego pochodzeniu i serwis dokłada wszelkich starań, by wyeliminować z niego obrazki chronione prawami autorskimi.

  Zgłasznie naruszeń praw autorskich
  Dokładamy wszelkich starań, żeby umieszczone treści (teksty i obrazki) nie naruszały praw autorskich osób trzecich. Jeżeli wierzysz, że posiadasz prawa autorskie do którejś treści (lub wiesz, że istnieje instytucja posiadająca takie prawa) wykorzystanej w Serwisie, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu przez dział kontakt. W treści zgłoszenia należy podać:
  • pełne dane instytucji lub osoby posiadającej prawa autorskie do treści
  • odnośnik do strony serwisu, na której dana treść jest umieszczona
  Po weryfikcji zgłoszenia treść taka zostanie niezwłocznie usunięta.

IV. Gwarancja

 1. Właściciel Serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

V. Czas obowiązywania Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej
 2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem Regulamin serwisu KochamQuizy.pl.