Co pamiętasz z lekcji języka polskiego?

Przekonaj się, jak wiele szkolnej wiedzy zostało Ci w głowie.


 1. 1

  Odmiana wyrazu przez przypadki i liczby nosi nazwę:

  1. Koniugacji
  2. Deklinacji
  3. Derywacji
  4. Fleksji
 2. 2

  Przed którym z tych spójników z reguły NIE stawiamy przecinka?

  1. Jednak
  2. Toteż
  3. Ale
  4. Tudzież
 3. 3

  Przydawka to:

  1. Część zdania określająca rzeczownik
  2. Część zdania oznaczająca wykonawcę czynności
  3. Część zdania określająca czasownik
  4. Część zdania oznaczająca przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej
 4. 4

  Na pytanie "Komu? Czemu?" odpowiada:

  1. Biernik
  2. Celownik
  3. Narzędnik
  4. Miejscownik
 5. 5

  W zdaniu "jego potomkowie ciągnęły rydwan" pojawia się błąd:

  1. W zakresie związku zgody
  2. Zniekształcenia stałego związku frazeologicznego
  3. W zakresie związku rządu
  4. W zakresie użycia imiesłowowych równoważników zdania
 6. 6

  Akcent w języku polskim pada zazwyczaj:

  1. Na ostatnią sylabę wyrazu
  2. Na pierwszą sylabę wyrazu
  3. Na przedostatnią sylabę wyrazu
  4. Na trzecią sylabę od końca
 7. 7

  Nieodmienna forma czasownika to:

  1. Bezokolicznik
  2. Imiesłów przysłówkowy uprzedni
  3. Imiesłów przysłówkowy współczesny
  4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
 8. 8

  Wybierz wersję poprawną pod względem interpunkcji:

  1. Nie było go, ani w kuchni ani w jadalni.
  2. Nie było go ani w kuchni ani w jadalni.
  3. Nie było go, ani w kuchni, ani w jadalni.
  4. Nie było go ani w kuchni, ani w jadalni.
 9. 9

  Jeżeli dany leksem ma więcej niż jedno dające się wyodrębnić znaczenie, mówimy o:

  1. Homonimii
  2. Polisemii
  3. Synonimii
  4. Antonimii
 10. 10

  "Czy" to przykład:

  1. Partykuły pytającej
  2. Zaimka
  3. Przyimka
  4. Liczebnika
 11. 11

  Która z tych części mowy jest odmienna?

  1. Przysłówek
  2. Przyimek
  3. Zaimek
  4. Wykrzyknik
 12. 12

  "Gorący lód" albo "żywy trup" to przykład figury retorycznej zwanej:

  1. Alegorią
  2. Oksymoronem
  3. Hiperbolą
  4. Peryfrazą
 13. 13

  W zdaniu "Pies najlepszy przyjaciel człowieka nie opuści go w złej doli" przecinek postawimy:

  1. Tylko po słowie "człowieka".
  2. Po słowie "pies" i po słowie "człowieka"
  3. Po słowie "najlepszy" i po słowie "go"
  4. Po słowie "pies" i po słowie "opuści"
 14. 14

  Neologizm to:

  1. Wyraz, który wyszedł z użycia
  2. Wyraz stosowany wyłącznie w języku potocznym
  3. Słowo utworzone od nazwy własnej
  4. Nowy wyraz utworzony w danym języku
 15. 15

  Który wyraz z poniższych NIE jest spójnikiem?

  1. Aby
  2. Bez
  3. Natomiast
  4. Gdyż
 16. 16

  Wyrażenie "Wychodzić przed orkiestrę" to przykład na:

  1. Metaforę
  2. Hiperbolę
  3. Związek frazeologiczny
  4. Porównanie

Co pamiętasz z lekcji języka polskiego?

 1. Wynik

  No cóż...

  Twój wynik to:
  ... Twoja szkolna wiedza odrobinę zaśniedziała przez lata. Kiedyś na pewno umiałeś to wszystko na wyrywki:)
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Nie jest źle!

  Twój wynik to:
  Coś tam w głowie Ci jednak zostało, lata spędzone w szkolnej ławie nie okazały się całkiem zmarnowane;)
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Jest moc!

  Twój wynik to:
  Jeszcze oczko albo dwa wyżej i byłoby perfekcyjnie, ale i tak poszło bardzo dobrze, brawo!
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Mistrz języka polskiego!

  Twój wynik to:
  Taki wynik to nie byle co - odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania! Jaki jest sekret Twojej rewelacyjnej pamięci?:)
  Udostępnij swój wynik!

Co pamiętasz z lekcji języka polskiego?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany