Jaki styl zarządzania preferujesz?

Wedle Daniela Golemana, istnieje sześć podstawowych modeli zarządzania organizacją, a naprawdę wytrawny lider potrafi w razie potrzeby łączyć elementy ich wszystkich. W większości jednak skłaniamy się w kierunku jednego modelu. Jaki najbardziej odpowiada Tobie?


 1. 1

  Zdanie najbardziej charakterystyczne dla Ciebie jako lidera to:

  1. Rób to co ja - natychmiast!
  2. Rób to, co ci każę
  3. Ludzie przede wszystkim
  4. Spróbuj tego
  5. Chodźcie za mną
  6. Co sądzisz na ten temat?
 2. 2

  Jedną z Twoich najbardziej wyrazistych cech jako lidera jest:

  1. Autorytarność
  2. Skrystalizowana wizja
  3. Dawanie właściwego przykładu
  4. Umiejętność słuchania
  5. Duże zaangażowanie w zespół
  6. Empatia
 3. 3

  Oczekujesz, że Twoi pracownicy:

  1. Ich cele osobiste będą się wiązać z ambicjami firmy
  2. Będą lojalni i zaangażowani
  3. Będą sprawnie realizować Twoje polecenia
  4. Będą dzielić się swoimi pomysłami i wizjami
  5. Będą zainspirowani i kreatywni
  6. Będą osiągać wysokie wyniki
 4. 4

  Uważasz za niedopuszczalne, żeby:

  1. W firmie panowała napięta i stresogenna atmosfera
  2. Od razu skreślać ludzi z powodu ich problemów z efektywnością
  3. Pracownicy mieli niską motywację i niewielką świadomość celu
  4. Pracownicy eksperymentowali i robili coś zupełnie po swojemu
  5. Opinie Twoich pracowników były lekceważone i pomijane
  6. Pracownicy sprzeciwiali się Twojej woli
 5. 5

  Z jakimi problemami miałeś do czynienia w firmie najczęściej?

  1. Pracownicy nie wiedzą, jak zrealizować wizję lidera
  2. Nagły spadek aktywności i zaangażowania pracowników
  3. Za dużo pomysłów, za mało działania
  4. Włożony w pracownika wysiłek okazał się niewspółmierny do efektu
  5. Niemożność podjęcia szybkiej decyzji
  6. Negatywna atmosfera, rotacja pracowników
 6. 6

  Chciałbyś, by Twoi pracownicy postrzegali Cię jako osobę, która:

  1. Wspiera ich samodzielność i inicjatywę
  2. Ma rozmach, pomysły i patrzy przyszłościowo
  3. Potrafi budować lojalność w zespole
  4. Cieszy się szacunkiem i posłuchem
  5. Dostrzega ich mocne i słabe strony
  6. Własną pracą pokazuje, w jaki sposób osiągnąć cel
 7. 7

  Który z tych obrazków najlepiej reprezentuje Twój styl zarządzania?

 8. 8

  Dla swoich pracowników pragniesz być przede wszystkim:

  1. Przyjacielem
  2. Inspiracją
  3. Nauczycielem
  4. Szefem
  5. Wzorem
  6. Sojusznikiem
 9. 9

  Jakie słowo najszybciej kojarzy Ci się z Twoją firmą?

  1. Współpraca
  2. Komunikacja
  3. Dyscyplina
  4. Rozwój
  5. Konkurencja
  6. Perspektywa
 10. 10

  Kiedy myślisz o swojej firmie, Twoje pierwsze skojarzenie to:

  1. Różnorodność
  2. Zespół
  3. Cel
  4. Ewolucja
  5. Perfekcja
  6. Struktura

Jaki styl zarządzania preferujesz?

 1. Wynik

  Styl demokratyczny

  To styl, który uwzględnia zdanie każdego pracownika, nawet szeregowego. Szef nie podejmuje arbitralnie decyzji, dopóki nie przedyskutuje jej z podwładnymi i nie dowie się, jaką mają na ten temat opinię, ponieważ ją szanuje, a także zakłada, że to oni mają najbardziej bezpośredni wgląd w problem i tym samym najlepsze koncepcje rozwiązania go.

  Taki styl zarządzania sprzyja budowaniu atmosfery zrozumienia w pracy, każdy z pracowników czuje się osobiście odpowiedzialny za przedsiębiorstwo, jednocześnie jednak siłą rzeczy opóźnia podejmowanie decyzji i zawodzi tam, gdzie liczy się błyskawiczna reakcja.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Styl afiliacyjny

  Dla takiego menedżera liczą się przede wszystkim ludzie, to oni są najważniejszym atutem przedsiębiorstwa. Jego największą troską jest utrzymywanie harmonii w zespole. Wspiera, chwali, daje pozytywne informacje zwrotne, unika mnożenia biurokracji, stawiając na przejrzyste komunikowanie się.

  To buduje lojalność i zaufanie względem szefa, ale sprawdza się wyłącznie wtedy, gdy pracownicy są osobami kompetentnymi i mają jasną świadomość wytyczonego celu, w przeciwnym wypadku może bowiem prowadzić do chaosu i namnażania teorii i pomysłów w miejsce faktycznego działania.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Styl wizjonerski

  Inaczej zwany też autorytarnym, z punktu widzenia biznesowego jest uważany za najbardziej efektywny. Lider wyznacza cele i ma wizję, którą pragnie realizować. Komunikuje konieczność jej osiągnięcia pracownikom, ale nie tłumaczy, jak mają ją zrealizować, dając im pole do popisu.

  Potrafi natomiast jasno i skutecznie wskazać, o co mu chodzi i co ma na myśli. Taki styl zarządzania sprawdza się szczególnie dobrze wtedy, gdy w firmie wprowadzane są istotne zmiany.
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Styl trenerski

  Mówi się o nim, że najlepiej rozwija zespół jako całość. Lider zna mocne i słabe strony każdego pracownika, na tej podstawie deleguje zadania i dba o osobisty rozwój swoich podwładnych, jak również połączenie ich ambicji z ambicjami firmy.

  Należy jednak pamiętać, że taki styl wymaga wprowadzania skutecznych motywatorów (premii, wyróżnień), aby uniknąć tworzenia silnych i kompetentnych jednostek, które zapragną... przejść do konkurencji. Lider musi też unikać nadmiernego skupiania się na pracownikach słabszych i stwarzających problemy, kalkulując, czy uzyskane korzyści okażą się współmierne do wysiłku.
  Udostępnij swój wynik!
 5. Wynik

  Styl nakazowy

  To nic innego, jak zarządzanie przed strach. Najważniejsza jest kontrola i wydawanie stanowczych poleceń, których wykonywanie jest egzekwowane z całą surowością. Nie ma tu miejsca na pomysłowość i samodzielność pracownika, od którego wymaga się podporządkowania. Często można taki styl spotkać w strukturach militarnych.

  Chociaż zadania wykonywane są szybko i prawidłowo, cierpi na tym atmosfera, zanika aktywność, zaangażowanie i może dochodzić do rotacji pracowników. Dla lidera styl nakazowy może być jednak dobrym wyjściem w czasie konfliktu czy kryzysu.
  Udostępnij swój wynik!
 6. Wynik

  Styl normatywny

  Zwany również procesowym. Wysokie standardy działania i szybkie realizowanie zadań liczą się dla lidera najbardziej. Lider jest nauczycielem i sam potrafi dać najlepszy przykład działania. Skłania pracowników do naśladowania go, udowadniając w praktyce, własną pracą, skuteczność danej metody.

  Gorzej, jeśli pracownicy wciąż mają wrażenie, że lider jest w tym najlepszy i nigdy mu nie dorównają, czują się niedoceniani. Oczekuje się od nich szybkich wyników, ale osiąganych w narzucony z zewnątrz sposób, co zamyka drogę do inicjatywy i kreatywności. Model ten często można spotkać w działach sprzedaży.
  Udostępnij swój wynik!

Jaki styl zarządzania preferujesz?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany